חבר לשכת שמאי המקרקעין

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית הינה מושג כולל לשיקום, בנייה, חידוש מבנים או שכונות במסגרת:

  1. פינוי בינוי.
  2. תמ"א 38 על סוגיה השונים.
  3. מסלול עיבוי.

התכנית מאפשרת לדיירים רווחה תכנונית וכדאיות כלכלית להקמה בין היתר בזכות חוקים ותמריצים לקביעת מתחמים להתחדשות עירונית. ממשלת ישראל חוקקה בשנת 2016 את חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שמטרתו להגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית בעיקר באזורים ותיקים בהם מצב המבנים והתשתיות ירוד, ולהאיץ את ביצועם לשם הגדלת היצע הדיור במרקם העירוני הבנוי, בשים לב לחשיבות שימור השטחים הפתוחים, ייעול השימוש בקרקע וניצול נכון של משאב הקרקע, חיזוק העירוניות, שיפור פני העיר ושיפור איכות החיים של התושבים לרבות מתן מענה הולם לצורכי האוכלוסייה המתגוררת במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית ,והכול, בין השאר, באמצעות הקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית.

במסגרת התחדשות עירונית הבניין עובר טיפול וחידוש תשתיות, חיזוק והריסה של מבנים שאינם עומדים בדרישות התקן, תוספת בנייה ע"מ ליצור כדאיות כלכלית לביצוע, שיפור חזות ופתרון לבעיות חניה ושיפור סביבתי.

במסגרת הפרוייקט החברה אחראית לכל ההוצאות הכספיות מבלי שהדיירים ישקיעו בפעולות ההשבחה מכספם הפרטי. החברה היזמית תישא בכל הוצאות התכנון, ההוצאות המשפטיות והעמדת בטחונות לדיירים, דיור חלוף ותשלום דמי שכירות פינוי והובלה לכל תקופת הבניה, הריסת המבנים הקיימים ובניית מבנה מודרני ואיכותי תחתיו, ועוד.

משרדנו מתמחה באיתור וקידום מתחמים להתחדשות עירונית תוך ליווי הדיירים והחברות עד לאישור הפרויקט בוועדות התכנון ומתן מענה להצלחת הפרוייקט.