חבר לשכת שמאי המקרקעין

פרסומים

הכרעות

תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקפו ביום 1.5.09. נוכח הוראות התיקון הוחל דין חדש בכל הנוגע למינוי שמאי מכריע והכללים לפעולתו, להלן מספר דוגמאות לתיקים בהם טיפלתי:

כתבות