חבר לשכת שמאי המקרקעין

הערכות שווי מקרקעין

הצורך בהערכת שווי ע"י שמאי מוסמך נובע מאופיו המורכב של שוק נכסי הדלא ניידי (נדל"ן) בישראל. הנכסים הנסחרים בו מגוונים ובעלי מאפיינים שונים, יחודיים ומורכבים ואין נכס אחד דומה למשנהו.

הצורך בשומת מקרקעין הינו בעיקר בתחומים הבאים:

 • שווי נכסי מגורים טרום רכישה ולפני מכירה.
 • תיק נכס.
 • הערכת שווי למימון בנקאי אשראי ומשכנתאות.
 • שווי נכסים מסחריים.
 • קרקעות לבניה וקרקעות חקלאיות.
 • משקים/נחלות והרחבות במושבים.
 • שווי מקרקעי חברות ואיגוד מקרקעין.
 • מקרקעין הכלולים בדוחות הכספיים של חברות בע"מ
 • עזבונות ונכסי ירושה.
 • נכסי מקרקעין לצרכי חלוקה ושיוך נכסים.
 • דיירות מוגנת.
 • גובה דמי שכירות חופשית.
 • תכנית מתאר ארצית (תמ"א) 38 חיזוק מבנים.
 • היטל השבחה.
 • דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל.
 • תשלומי איזון במתחם שעבר רהפרצליה באמצעות תכנית איחוד וחלוקה.
 • ירידת ערך.
 • הפקעות.

בנוסף, למשרד התמחויות ייעודיות בתחום תמ"א 38, מיסוי מקרקעין – היטל השבחה, מס שבח ורכישה, מינהל מקרקעי ישראל, ירידת ערך, הפקעות.

מתן הערכות שווי מקרקעין לדירות מגורים, ייעוץ ובדיקת כדאיות כלכלית וכן מתן שירות בתחומים הבאים:

 • היטל השבחה: יעוץ לפני מימוש, אומדן היטל השבחה צפוי, בדיקת חיוב היטל השבחה, ייצוג בהליכי השגה וערעור לפי תיקון 84 לחוק התכנון והבניה.
 • מס שבח ורכישה: שווי מקרקעין לצרכי העברה ללא תמורה ושווי זכויות בניה לפי סעיף 49ז.
 • רשות מקרקעי ישראל: בדיקת שומות וחיובי דמי היתר, דמי הסכמה, היוון ודמי חכירה.
 • תמ"א 38: בדיקת כדאיות כלכלית תוך בדיקת פרוגרמת התכנון, הערכות שווי לתוספות בניה, חלוקה ואיזון.
 • ירידת ערך מקרקעין: לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
 • הפקעות מקרקעין: פיצויי הפקעה.